[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
Antalya da en ucuz çiçek, Antalya çiçekcisi

Çiçekci

Antalya çiçekcisi

Çiçek al antalya

Online çiçek almak için ideal site. 

Antalya da en ucuz çiçek, Antalya çiçekcisi

Çiçekci

Antalya çiçekcisi

Çiçek al antalya

Online çiçek almak için ideal site.

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

    ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการเขต
[ 31 / ต.ค. / 2560 ] นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชี้แจงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ( 418 / ) โดย admin
[ 20 / มิ.ย. / 2560 ] วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 424 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 19 / เม.ย. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 19 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 9 / เม.ย. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 63 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 9 / เม.ย. / 2561 ] แเจ้งโอนค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ/ลูกจ้าง ( 86 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 9 / เม.ย. / 2561 ] แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ ( 40 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 23 / มี.ค. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 140 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 13 / มี.ค. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ/ลูกจ้าง ( 298 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 13 / มี.ค. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ ( 165 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 9 / มี.ค. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 212 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 12 / ก.พ. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ( 319 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 12 / ก.พ. / 2561 ] แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ ( 204 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 ข่าวสารทั่วไป
19 / เม.ย. / 2561 : ( 20 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
17 เมษายน 2561 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอด พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เป็นประจำทุกปี
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำโดยนายเจตย์ สะสะรมย์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เป็นประจำท
18 / เม.ย. / 2561 : ( 22 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 2 )
18 เมษายน 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดพิธี \"สระเกล้าดำหัว นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
พิธี \"สระเกล้าดำหัว นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอุดม แปงทิศ และนายเจตย์ สะสะรมย์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นที่
4 / เม.ย. / 2561 : ( 99 / ) โดย กลุ่มอำนวยการ
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.6 และม. 3 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
4 / เม.ย. / 2561 : ( 67 / ) โดย กลุ่มอำนวยการ
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1   รายการกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00796 : โรงเรียนบ้านสันกำแพง มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ และครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (1,412/0)
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
9 เม.ย. 2561 : 16:18
00795 : การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าป้อง (179/0)
โรงเรียนบ้านป่าป้อง
27 มี.ค. 2561 : 10:24
00788 : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล/๕๘(ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนวัดป่าแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(224/0)
โรงเรียนวัดป่าแดด
23 ม.ค. 2561 : 10:52
00742 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(400/0)
watchara
22 ส.ค. 2560 : 17:04
00734 : ท่านรอง อุดม แปงทิศ ต้อนรับองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา (350/0)
โรงเรียนทาเหนือวิทยา
9 ส.ค. 2560 : 20:28
00610 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่่(1,478/0)
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
11 ก.ค. 2559 : 16:18
00255 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนวัดล้านตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่่(1,482/0)
wltschool
28 ก.ค. 2558 : 10:23
00242 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่(1,424/0)
Banthaluksansai school
24 ก.ค. 2558 : 20:05
00238 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนวัดร้องอ้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (1,573/0)
wraschool
24 ก.ค. 2558 : 13:15
00237 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่(1,255/0)
thanuawittaya
24 ก.ค. 2558 : 13:04

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>
  
นายเดช ศิรินาม
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
 

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50

poppers - dจนşจนk hapı en iyi site