[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 




























 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]





   


 


 ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
27 / ก.พ. / 2562 : ( 89 / ) admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
27 กุมภาพันธ์ 2562 นายอุดม แปงทิศ รักษาราชการ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวางแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อรองรับการประเมิน ITA online ปี 2562
ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
27 / ก.พ. / 2562 : ( 90 / ) admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 5 / มี.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 88 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 5 / มี.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล (ข้าราชการ) โอนเงินวันที่ 5 มีนาคม 2562 ( 105 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 5 / มี.ค. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ โอนเงินวันที่ 5 มีนาคม 2562 ( 42 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 26 / ก.พ. / 2562 ] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ ( 125 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 26 / ก.พ. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ ( 66 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 26 / ก.พ. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 69 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 7 / ก.พ. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 103 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 6 / ก.พ. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล(ข้าราชการ/ลูกจ้าง) ( 178 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 6 / ก.พ. / 2562 ] แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ ประจำเดือนมกราคม 62 ( 91 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 9 / ม.ค. / 2561 ] พิธีรับใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559 ( 628 / ) โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 ข่าวสารทั่วไป
6 / พ.ย. / 2561 : ( 418 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
การประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การนิเทศติดตาม รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลของเขตพื้นที่ตามนโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
11 / ต.ค. / 2561 : ( 460 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 เรื่อง การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
11 / ส.ค. / 2561 : ( 642 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมบวชป่าภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตสุจริต)
กิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมบวชป่าภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตสุจริต) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการรวมตัวกันของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยใช้ชื่อกลุ่ม Change For The Best Group
4 / ส.ค. / 2561 : ( 649 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
2 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และกล่าวนำคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต



   รายการกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
01022 : อยากให้โรงเรียนในสังกัด ปิดให้เด็กกลับบ้าน(43/0)
ตาสิงห์
14 มี.ค. 2562 : 13:23
01021 : โรงเรียนพุทธิโศภนรับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกสังคม(72/0)
โรงเรียนพุทธิโศภน
1 มี.ค. 2562 : 15:37
01020 : International School in Chonburi(84/0)
Awachi
15 ก.พ. 2562 : 21:55
01019 : เรียนต่อประเทศอังกฤษกับ Apex (74/0)
Awachi
15 ก.พ. 2562 : 11:37
01018 : โรงเรียนวัดดอนชัยประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง(163/0)
โรงเรียนวัดอนชัย
5 ก.พ. 2562 : 17:13
01017 : ประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจ้างจากงบเงินรายได้สถานศึกษา (114/0)
โรงเรียนวัดอนชัย
4 ก.พ. 2562 : 17:14
01016 : ประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจ้างจากงบเงินรายได้สถานศึกษา (106/0)
โรงเรียนวัดอนชัย
4 ก.พ. 2562 : 17:12
01015 : ประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจ้างจากงบเงินรายได้สถานศึกษา(113/0)
โรงเรียนวัดอนชัย
4 ก.พ. 2562 : 17:09
01014 : โรงเรียนวัดดอนชัยประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(212/0)
โรงเรียนวัดอนชัย
29 ม.ค. 2562 : 12:52
00991 : แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1-ป.6(437/2)
1
14 พ.ย. 2561 : 18:55

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
  
นายอุดม แปงทิศ
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1



 






 













 

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50