[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้าชม : 355
พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.15 น. ที่ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 นายเดชสิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในสังกัด ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความจำเป็นช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดยให้โรงเรียนสำรวจและส่งข้อมูลเด็กด้วยโอกาส จำนวน 55 โรงเรียน และได้พิจารณาคัดเลือกพร้อมมอบทุนทั้งหมด 55 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โอกาสนี้ ยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา ระดับดีเด่นจากจำนวน 88 แห่ง โดยพิจารณาคัดเลือกผลงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัด จำนวน 45 ราย พร้อมกับมอบเกียรติบัตรการดำเนินสภานักเรียนในโรงเรียนจำนวน 9 โรงเรียน ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านสร้างอุดมการณ์ ต้านภัยยาเสพติด การสร้างทักษะชีวิต ด้านการป้องกันยาเสพติด และประเมินผลและมอบเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอีกจำนวน 10 โรงเรียน
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 6 / พ.ย. / 2561
      วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 เรื่อง การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 11 / ต.ค. / 2561
      วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมบวชป่าภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตสุจริต) 11 / ส.ค. / 2561
      2 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561
      1 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดี และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50