alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้าชม : 59
พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.15 น. ที่ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 นายเดชสิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในสังกัด ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความจำเป็นช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดยให้โรงเรียนสำรวจและส่งข้อมูลเด็กด้วยโอกาส จำนวน 55 โรงเรียน และได้พิจารณาคัดเลือกพร้อมมอบทุนทั้งหมด 55 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โอกาสนี้ ยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา ระดับดีเด่นจากจำนวน 88 แห่ง โดยพิจารณาคัดเลือกผลงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัด จำนวน 45 ราย พร้อมกับมอบเกียรติบัตรการดำเนินสภานักเรียนในโรงเรียนจำนวน 9 โรงเรียน ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านสร้างอุดมการณ์ ต้านภัยยาเสพติด การสร้างทักษะชีวิต ด้านการป้องกันยาเสพติด และประเมินผลและมอบเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอีกจำนวน 10 โรงเรียน
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      วันที่19 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ เป็นประธานรับชมการประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 19 / ก.พ. / 2561
      วันที่15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 15 / ก.พ. / 2561
      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการ ประชุม ชี้แจงการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 15 / ก.พ. / 2561
      8 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 8 / ก.พ. / 2561
      วันที่ 26 มกราคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามฯ เป็นประธาน และนายอำนวย วิริยะ ผอ.กลุ่ม ICT เข้าร่วมการประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ 26 / ม.ค. / 2561


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50
alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,