[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้าชม : 150
พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.15 น. ที่ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 นายเดชสิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในสังกัด ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความจำเป็นช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดยให้โรงเรียนสำรวจและส่งข้อมูลเด็กด้วยโอกาส จำนวน 55 โรงเรียน และได้พิจารณาคัดเลือกพร้อมมอบทุนทั้งหมด 55 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โอกาสนี้ ยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา ระดับดีเด่นจากจำนวน 88 แห่ง โดยพิจารณาคัดเลือกผลงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัด จำนวน 45 ราย พร้อมกับมอบเกียรติบัตรการดำเนินสภานักเรียนในโรงเรียนจำนวน 9 โรงเรียน ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านสร้างอุดมการณ์ ต้านภัยยาเสพติด การสร้างทักษะชีวิต ด้านการป้องกันยาเสพติด และประเมินผลและมอบเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอีกจำนวน 10 โรงเรียน
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 16พฤษภาคม 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 17 / พ.ค. / 2561
      15 พฤษภาคม 2561 นายอุดม แปงทิศ รองผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น\" 15 / พ.ค. / 2561
      9 พฤษภาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต1 รองฯ เจตตย์ สะสะรมย์ กล่าวเปิดการประชุมถ่ายทอดสด เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 9 / พ.ค. / 2561
      17 เมษายน 2561 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอด พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เป็นประจำทุกปี 19 / เม.ย. / 2561
      18 เมษายน 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดพิธี \"สระเกล้าดำหัว นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 18 / เม.ย. / 2561


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50