[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : วันที่ 26 มกราคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามฯ เป็นประธาน และนายอำนวย วิริยะ ผอ.กลุ่ม ICT เข้าร่วมการประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม : 671
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

         วันที่ 26 มกราคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายนิมิตร ไทยดำรงค์        ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามฯ เป็นประธาน และนายอำนวย วิริยะ ผอ.กลุ่ม ICT เข้าร่วมการประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ  เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม   สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 )สู่การปฏิบัติโดยมี คณะศึกษานิเทศก์       เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมของแต่ละ      โรงเรียน หลังจากร่วมฟังรายละเอียดแล้ว ทุกโรงเรียนต้องกลับไปทบทวน วางแผนการปรับหลักสูตรในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และเทคโนโลยี..เพื่อใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 6 / พ.ย. / 2561
      วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 เรื่อง การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 11 / ต.ค. / 2561
      วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมบวชป่าภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตสุจริต) 11 / ส.ค. / 2561
      2 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561
      1 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดี และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50