[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
Antalya da en ucuz çiçek, Antalya çiçekcisi

Çiçekci

Antalya çiçekcisi

Çiçek al antalya

Online çiçek almak için ideal site. 

Antalya da en ucuz çiçek, Antalya çiçekcisi

Çiçekci

Antalya çiçekcisi

Çiçek al antalya

Online çiçek almak için ideal site.

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผู้เขียน : กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม : 114
พุธ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

>>>2 เมษายน 2561  นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  แก้ไขปัญหาครูผู้สอนที่จบไม่ตรงวิชาเอกภาษาอังกฤษ  เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 และ ม.3  จำนวน 100 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา วงศ์รักมิตร  ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  อาจารย์นิศาชล ศรีปูนอ่อน Thai Master Trainer Boot Camp เชียงใหม่และอาจารย์เอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ สังกัด สพม.34  โดยมี  นางสุขชัญญา  เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      17 เมษายน 2561 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอด พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เป็นประจำทุกปี 19 / เม.ย. / 2561
      18 เมษายน 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดพิธี \"สระเกล้าดำหัว นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 18 / เม.ย. / 2561
      สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 / เม.ย. / 2561
      ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษา 4 / เม.ย. / 2561
      สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ฝึกประสบการณ์ ข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่งศึกษานิเทศก์ 4 / เม.ย. / 2561


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50

poppers - dจนşจนk hapı en iyi site