[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
Antalya da en ucuz çiçek, Antalya çiçekcisi

Çiçekci

Antalya çiçekcisi

Çiçek al antalya

Online çiçek almak için ideal site. 

Antalya da en ucuz çiçek, Antalya çiçekcisi

Çiçekci

Antalya çiçekcisi

Çiçek al antalya

Online çiçek almak için ideal site.

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
19 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
17 เมษายน 2561 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอด พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เป็นประจำทุกปี
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำโดยนายเจตย์ สะสะรมย์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เป็นประจำท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
18 เมษายน 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดพิธี \"สระเกล้าดำหัว นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
พิธี \"สระเกล้าดำหัว นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอุดม แปงทิศ และนายเจตย์ สะสะรมย์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นที่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.6 และม. 3 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ฝึกประสบการณ์ ข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่งศึกษานิเทศก์
นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ณ ห้องล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เตรียมการจัดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2561”
ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เตรียมการจัดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2561”
ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมีนาคม 2561
การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / ก.พ. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่19 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ เป็นประธานรับชมการประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach ผ่านกระบวนการฝึกอบรมแบบเข้มข้นและจัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 15 ศูนย์ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 / ก.พ. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
การ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.เชียงใหม่ เขต 1.ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 / ก.พ. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการ ประชุม ชี้แจงการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ประชุม ชี้แจงการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
8 / ก.พ. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
8 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
การประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การรายงานผลการนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ และการวางแผนดำเนินงาน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) การทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 26 มกราคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามฯ เป็นประธาน และนายอำนวย วิริยะ ผอ.กลุ่ม ICT เข้าร่วมการประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน หลังจากร่วมฟังรายละเอียดแล้ว ทุกโรงเรียนต้องกลับไปทบทวน วางแผนการปรับหลักสูตรในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในสังกัดที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบปัญหาเดือดร้อนในด้านต่างๆ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลปฏิบัติงานดีเด่นในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
11 มกราคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์, นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจ
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมกราคม 2561 เรื่อง การวางแผนสู่การปฏิบัติการรายงานผลการนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทุกโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนักวิชาการศึกษา ร่วมสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อจัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.)
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เสี่ยงภายนอกสถานศึกษา ในขณะที่หน่วยงานสถานศึกษา มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
พิธีรับใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง : พิธีรับใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559 ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าชม : 1 อังคาร ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 แก้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีหน้าที่กำกับดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถานศึกษาสรุป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
นายอวยชัย ศรีตระกูล พิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (กลุ่มลูกเสือป่าเหมือด ลูกเสือสันต้นม่วงเหนือ และ ลูกเสือตลาดขี้เหล็ก)
...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50

poppers - dจนşจนk hapı en iyi site