alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

โรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.ชม.1

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
13 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
11 มกราคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์, นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจ
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมกราคม 2561 เรื่อง การวางแผนสู่การปฏิบัติการรายงานผลการนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทุกโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนักวิชาการศึกษา ร่วมสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อจัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.)
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เสี่ยงภายนอกสถานศึกษา ในขณะที่หน่วยงานสถานศึกษา มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
พิธีรับใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง : พิธีรับใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559 ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าชม : 1 อังคาร ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 แก้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีหน้าที่กำกับดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถานศึกษาสรุป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
นายอวยชัย ศรีตระกูล พิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (กลุ่มลูกเสือป่าเหมือด ลูกเสือสันต้นม่วงเหนือ และ ลูกเสือตลาดขี้เหล็ก)
...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
27 ธันวาคม 2560 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560
การวางแผนสู่การปฏิบัติ การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
22 พฤศจิกายน 2560 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์, นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมการวางแผนปฏิบ
การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
13 พฤศจิกายน 2560 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นางรัสรินทร์ ชูติวิบูลย์ฉัตร ประธานกรรมการ, นายนิธิศ ภู่ชัย กรรมการ, และนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร กรรมการและเลขานุการ และรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ITA Online) ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
-
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / ต.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชี้แจงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
14 กันยายน 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1เป็นประธาน นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ และการสรุปงานของทุกกลุ่มเพื่อนำเสนอการประชุม ก.ต.ป.น.
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
9 / ก.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
8 กันยายน 2560 บรรยากาศ...การแสดงมุทิตาจิตแด่ พ่อครู แม่ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม \"ถอดรหัส INFINITY KM\"
กิจกรรม\"ถอดรหัส INFINITY KM\" ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
6 / ก.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
1-2 กันยายน 2560 รองนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.), นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะศึกษานิเทศก์ และนายอำพล แก้วมหานิล ผอ.กลุ่มงานบุคคล สพป.เช
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และเรื่องแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
7 / ส.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
5-6 สิงหาคม 2560 รองนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video วิทยากรการอบรมคือ ครูผู้นำนวัตกรรมของเขตพื้นที่การศึกษานำโดยนายสุภาพ บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และคณะ ผู้เข้าร่วมอบรมตามความสมัครใจ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28 / ก.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
24 กรกฎาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเรื่องการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ เช่น โรงเรียนคุณธรรม กระบวนการ PLC การประกันคุณภาพภายใน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และการสรุปงานของทุกกลุ่มเพื่อนำเสนอการประชุม ก.ต.ป.น.ต่อไป ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป. เชีย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
21-22 กรกฎาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.ชม.1 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากร จากโรองเรียนอนุบาลประจำจังหวัด/ประจำเขตพื้นที่ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย เรื่อง “เปิดโลกโครงงานวิทยาศาส
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปิดโลกโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวมโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 59 โรงเรียน จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
28 มิถุนายน 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นายนิมิตร ไทยดำรงค์ รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเรื่องการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ เช่น โรงเรียนคุณธรรม กระบวนการPLC การประกันคุณภาพภายใน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
24-25มิถุนายน2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการ แทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน โดยมีนายธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงให
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
23 มิถุนายน 2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50
alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,