[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ฝึกประสบการณ์ ข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่งศึกษานิเทศก์
นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ณ ห้องล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เตรียมการจัดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2561”
ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เตรียมการจัดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2561”
ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมีนาคม 2561
การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / ก.พ. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่19 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ เป็นประธานรับชมการประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach ผ่านกระบวนการฝึกอบรมแบบเข้มข้นและจัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 15 ศูนย์ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 / ก.พ. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
การ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.เชียงใหม่ เขต 1.ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 / ก.พ. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการ ประชุม ชี้แจงการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ประชุม ชี้แจงการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
8 / ก.พ. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
8 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
การประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การรายงานผลการนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ และการวางแผนดำเนินงาน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) การทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 26 มกราคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามฯ เป็นประธาน และนายอำนวย วิริยะ ผอ.กลุ่ม ICT เข้าร่วมการประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน หลังจากร่วมฟังรายละเอียดแล้ว ทุกโรงเรียนต้องกลับไปทบทวน วางแผนการปรับหลักสูตรในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในสังกัดที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบปัญหาเดือดร้อนในด้านต่างๆ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลปฏิบัติงานดีเด่นในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
11 มกราคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์, นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจ
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมกราคม 2561 เรื่อง การวางแผนสู่การปฏิบัติการรายงานผลการนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทุกโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนักวิชาการศึกษา ร่วมสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อจัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.)
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เสี่ยงภายนอกสถานศึกษา ในขณะที่หน่วยงานสถานศึกษา มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
พิธีรับใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง : พิธีรับใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559 ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าชม : 1 อังคาร ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 แก้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีหน้าที่กำกับดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถานศึกษาสรุป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / ม.ค. / 2561 : ข่าวสารทั่วไป
นายอวยชัย ศรีตระกูล พิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (กลุ่มลูกเสือป่าเหมือด ลูกเสือสันต้นม่วงเหนือ และ ลูกเสือตลาดขี้เหล็ก)
...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
27 ธันวาคม 2560 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560
การวางแผนสู่การปฏิบัติ การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
22 พฤศจิกายน 2560 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์, นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมการวางแผนปฏิบ
การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
13 พฤศจิกายน 2560 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นางรัสรินทร์ ชูติวิบูลย์ฉัตร ประธานกรรมการ, นายนิธิศ ภู่ชัย กรรมการ, และนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร กรรมการและเลขานุการ และรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ITA Online) ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
-
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50