[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
31 / ต.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชี้แจงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
14 กันยายน 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1เป็นประธาน นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ และการสรุปงานของทุกกลุ่มเพื่อนำเสนอการประชุม ก.ต.ป.น.
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
9 / ก.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
8 กันยายน 2560 บรรยากาศ...การแสดงมุทิตาจิตแด่ พ่อครู แม่ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม \"ถอดรหัส INFINITY KM\"
กิจกรรม\"ถอดรหัส INFINITY KM\" ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
6 / ก.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
1-2 กันยายน 2560 รองนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.), นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะศึกษานิเทศก์ และนายอำพล แก้วมหานิล ผอ.กลุ่มงานบุคคล สพป.เช
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และเรื่องแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
7 / ส.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
5-6 สิงหาคม 2560 รองนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video วิทยากรการอบรมคือ ครูผู้นำนวัตกรรมของเขตพื้นที่การศึกษานำโดยนายสุภาพ บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และคณะ ผู้เข้าร่วมอบรมตามความสมัครใจ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28 / ก.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
24 กรกฎาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเรื่องการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ เช่น โรงเรียนคุณธรรม กระบวนการ PLC การประกันคุณภาพภายใน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และการสรุปงานของทุกกลุ่มเพื่อนำเสนอการประชุม ก.ต.ป.น.ต่อไป ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป. เชีย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
21-22 กรกฎาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.ชม.1 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากร จากโรองเรียนอนุบาลประจำจังหวัด/ประจำเขตพื้นที่ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย เรื่อง “เปิดโลกโครงงานวิทยาศาส
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปิดโลกโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวมโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 59 โรงเรียน จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
28 มิถุนายน 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นายนิมิตร ไทยดำรงค์ รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเรื่องการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ เช่น โรงเรียนคุณธรรม กระบวนการPLC การประกันคุณภาพภายใน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
24-25มิถุนายน2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการ แทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน โดยมีนายธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงให
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
23 มิถุนายน 2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
21 มิถุนายน 2560 การขับเคลื่อนการบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ. สู่สถานศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จุดที่ 1 ณ สำนักงาน สกสค.
การขับเคลื่อนการบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ. สู่สถานศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และการนำเสนองานกลุ่มกระบวนการPLC
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
17 มิถุนายน 2560 รองนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รงเรียนสุจริต ทั้งหมด 34 โรงเรียน จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 89 โรง ดังนี้ โรงเรียนสุจริตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 13 โรงเรียน , อำเภอดอยสะเก็ด 10 โรงเรียน, อำเภอสันกำแพง 6 โรงเรียน, อำเภอแม่ออน 5 โรงเรียน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
7 มิถุนายน 2560 วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน \"7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560\" ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50