alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

โรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.ชม.1

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) รอบที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้าชม : 175
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
รอบที่  2  จังหวัดเชียงใหม่   ประจำปีการศึกษา  2560
วันเสาร์ที่  20  มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  อ.เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล       โรงเรียน จังหวัด วิชา / ชั้น
310473 เด็กหญิงภัณฑิลา   กันทะเรือน ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310474 เด็กชายรพีพงศ์    ภาคนนท์กุล ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310475 เด็กชายธนวิชญ์    ตันเจริญ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310476 เด็กหญิงกชพรรณ  พรสกุลไพศาล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310477 เด็กชายกรรัช       จิรกิตยางกูร มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310478 เด็กชายกฤตติกุล   สมแสง มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310479 เด็กหญิงกฤตพร    ไชยลังกา มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310480 เด็กหญิงฆฤณ       เตชะนันท์นภัส มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310481 เด็กชายธีรภัทร     วงษ์สันติสกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310482 เด็กชายบุริศวร์      สารข้าว มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310483 เด็กชายปพณ       เรืองศิริ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310484 เด็กชายปัณณทัต   ตันเรืองพร มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310485 เด็กหญิงพันพราว  ศรีพยัคฆเศวต มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310486 เด็กหญิงภิญญดา   จินดามาตย์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310487 เด็กชายรชิตะ       จันทะมงคล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310488 เด็กชายรฐนนท์     ใจโพธิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310489 เด็กชายรัชชานนท์  พลวุฒิ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310490 เด็กชายวิทวัส       วิวัฒน์รัตนกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310491 เด็กหญิงศศิภา       กาญจนากร มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310492 เด็กชายศุภกร       ประไพพิศ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310493 เด็กชายสิปปวิชญ์   ปราโมทย์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310494 เด็กชายสุรุจ         มหัทธนพรรค มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310495 เด็กชายสุวิจักขณ์   จันทร์จุงจิตต์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310496 เด็กชายหรัณย์      เจียมประดิษฐ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310497 เด็กหญิงอรณิชชา  เจียมประดิษฐ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310498 เด็กหญิงธนัญชนก  กว้างสวาสดิ์ วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310499 เด็กหญิงพริษฐ์      สายวิจิตร วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
รอบที่  2  จังหวัดเชียงใหม่   ประจำปีการศึกษา  2560
วันเสาร์ที่  20  มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  อ.เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล       โรงเรียน จังหวัด วิชา / ชั้น
310500 เด็กชายชนิตว์คุณ   ปัญญาเทพ อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310501 เด็กชายณัฐชนน    ธีรเมทินี อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310502 เด็กชายณัฐนันท์    อัครจินดา อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310503 เด็กหญิงทองพันนา  สุวรรณ อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
310504 เด็กหญิงเพียงออ    เรืองจำเนียร อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ /ป.3
320442 เด็กชายปัณณวิชญ์  สธนกุล โกวิทธำรงเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320443 เด็กชายกฤตติน  พุ่มทอง ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320444 เด็กชายชิษณุพงศ์  รักษ์วงศ์ไทย ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320445 เด็กชายพรปิยะ  เหลืองสุวรรณ์ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320446 เด็กชายพรพิทักษ์  ศรศิริวงศ์ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320447 เด็กหญิงพุฒิพิมล  ชุมชอบ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320448 เด็กชายรพีพงศ์  ภาคนนท์กุล ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320449 เด็กชายกิตติภพ  มาตรแม้น บ้านแจ่งกู่เรือง เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320450 เด็กชายปกป้อง  โยธินสิริวัฒนา บ้านปลาดาว เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320451 เด็กชายธนวิชญ์  ตันเจริญ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320452 เด็กหญิงกุลธิดา  รักษาพล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320453 เด็กหญิงฆฤณ  เตชะนันท์นภัส มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320454 เด็กชายณฐกร  ปานเนาว์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320455 เด็กชายนภ  นิมมานเหมินท์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320456 เด็กชายบุริศวร์  สารข้าว มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320457 เด็กหญิงพันพราว  ศรีพยัคฆเศวต มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320458 เด็กหญิงพิชาพา  ขัดผาบ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320459 เด็กชายโพชฌงค์  วิริยะตระกูลธร มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320460 เด็กหญิงภิญญดา  จินดามาตย์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320461 เด็กชายรชิตะ  จันทะมงคล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320462 เด็กชายรฐนนท์  ใจโพธิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320463 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปัญญา มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
รอบที่  2  จังหวัดเชียงใหม่   ประจำปีการศึกษา  2560
วันเสาร์ที่  20  มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  อ.เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล       โรงเรียน จังหวัด วิชา / ชั้น
320464 เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร  ไชยมะโย มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320465 เด็กหญิงศศิภา  กาญจนากร มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320466 เด็กชายสุรุจ  มหัทธนพรรค มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320467 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์จุงจิตต์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320468 เด็กหญิงอรณิชชา  เจียมประดิษฐ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320469 เด็กชายทนงสิทธิ์  จารุสัจจานันท์ มาร์มาร่าวิชัยวิทยา เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320470 เด็กชายอังกูร  ธนาสิทธิกุล มาร์มาร่าวิชัยวิทยา เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320471 เด็กหญิงณิชชา  ลิมาจิรากร วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320472 เด็กชายปัณณวัฒน์  รัตตะรมย์ วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320473 เด็กชายชนิตว์คุณ  ปัญญาเทพ อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320474 เด็กชายตรัยคุณ  ฟูเฟื่อง อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320475 เด็กชายนภดล  วิญญานะ อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320476 เด็กชายนาเคนทร์  แก้วเกาะสะบ้า อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320477 เด็กหญิงภรัณชเนษฎ์  เรืองดุก อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
320478 เด็กชายอธิชนม์  คำตั๋น อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.3
610432 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์/ป.6
610433 เด็กชายณชพล  พลเยี่ยม มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์/ป.6
610434 เด็กชายธนกฤต  แก้วจันทร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์/ป.6
610435 เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์/ป.6
610436 เด็กชายรณกร  ระวังงาน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์/ป.6
610437 เด็กชายรวินกร  ยั่งยืน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์/ป.6
610438 เด็กหญิงสิริวิมล  นันท์ธนะวานิช มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์/ป.6
610439 เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ คณิตศาสตร์/ป.6
620442 เด็กชายณัทกร  สุขจีระเดช พิงครัตน์ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.6
620443 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.6
620444 เด็กชายณัชภัค  คนใจซื่อ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.6
620445 เด็กชายธนกฤต  แก้วจันทร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
รอบที่  2  จังหวัดเชียงใหม่   ประจำปีการศึกษา  2560
วันเสาร์ที่  20  มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  อ.เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
         
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล       โรงเรียน จังหวัด วิชา / ชั้น
620446 เด็กชายรณิศร  แสนหลวง มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.6
620447 เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.6
620448 เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.6
620449 เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์/ป.6
         
         
         
  1.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันศุกร์ที่  23  กุมภาพันธ์  2561  
      ทางเว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th  หรือ http://test.ipst.ac.th  
  2.  นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบรอบที่ 2  ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 และ ป.6 
      จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ  โดย สสวท. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ต่อไป  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 12 / ม.ค. / 2561
      แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ 12 / ม.ค. / 2561
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) รอบที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 11 / ม.ค. / 2561
      แจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 11 / ม.ค. / 2561
      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 9 / ม.ค. / 2561


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50
alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,