[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผู้เขียน : กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม : 816
พุธ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

>>>2 เมษายน 2561  นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  แก้ไขปัญหาครูผู้สอนที่จบไม่ตรงวิชาเอกภาษาอังกฤษ  เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 และ ม.3  จำนวน 100 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา วงศ์รักมิตร  ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  อาจารย์นิศาชล ศรีปูนอ่อน Thai Master Trainer Boot Camp เชียงใหม่และอาจารย์เอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ สังกัด สพม.34  โดยมี  นางสุขชัญญา  เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 6 / พ.ย. / 2561
      วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 เรื่อง การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 11 / ต.ค. / 2561
      วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมบวชป่าภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตสุจริต) 11 / ส.ค. / 2561
      2 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561
      1 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดี และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50