[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : 9 พฤษภาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต1 รองฯ เจตตย์ สะสะรมย์ กล่าวเปิดการประชุมถ่ายทอดสด เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม : 535
พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

         9 พฤษภาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต1 รองฯ เจตตย์ สะสะรมย์ กล่าวเปิดการประชุมถ่ายทอดสด       เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร         ในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 1 ในการนี้ นางสาวประภัสสร ชัยศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็ก        จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ Cluster 15 ถ่ายทอดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ก่อนการ           ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV โดยพูดในหัวข้อ "สอนทางไกลอย่างไรเป็น    Active Learning และมีประสิทธิภาพ" ช่วงเวลา 10.00-10.30 น. และมีนายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ                 ตัวแทนสพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ Cluster 15 เป็นคณะทำงาน/วิทยากรร่วม เชิญชมและเป็นกำลังใจให้คุณครูที่สอนโรงเรียนขนาดเล็ก     และโรงเรียนที่ใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. และเมื่อเสร็จสิ้นจากการถ่ายทอดสดแล้ว ช่วงเวลา 15.30-15.45 น. ทางสพป.เชียงใหม่ เขต 1 เชิญนางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้องและนางพรภินันท์ ภูริพิชัยพงศ์  ครูอัตรา โรงเรียนบ้านแม่จ้อง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนจนประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และเวลา 15.45-16.00 น. ศึกษานิเทศก์ชี้แจงและสรุปแนวดำเนินการ/ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน DLTV โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 6 / พ.ย. / 2561
      วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 เรื่อง การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 11 / ต.ค. / 2561
      วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมบวชป่าภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตสุจริต) 11 / ส.ค. / 2561
      2 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561
      1 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดี และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50