[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : 5 มิถุนายน 2561 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวนำคำปฏิญญาเขตสุจริต ในการประชุมข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม : 376
พุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

          5 มิถุนายน 2561 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวนำคำปฏิญญาเขตสุจริต ในการประชุมข้าราชการ            และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนเขตสุจริต                  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ฤติกรรม ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่ได้จากการทำ PLC          วิเคราะห์พฤติกรรมจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (15 พฤษภาคม 2561) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร              ตลอดจนเพื่อชี้แจงการประเมิน IIT ในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขต มีผู้มีสิทธิ์ประเมินเขตฯทั้งสิ้น จำนวน 64 คน                            ณ ห้องประชุมล้านเงิน  สพป.เชียงใหม่ เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 6 / พ.ย. / 2561
      วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 เรื่อง การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 11 / ต.ค. / 2561
      วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมบวชป่าภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตสุจริต) 11 / ส.ค. / 2561
      2 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561
      1 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดี และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50