[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. บุคลากรจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อสาธารณชน ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม : 408
พุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

           วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. บุคลากรจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการ             บริหารงานต่อสาธารณชน ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ            ทุกรูปแบบ  นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต เป็นประธานการขับเคลื่อน               สพฐ.เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริตฯโดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการ          บริหารงานต่อสาธารณชนจำนวน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาล้านนา ซึ่งเป็นเป้าหมาย ในการ              ดำเนินงานของรัฐบาล  ที่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนดไว้ใน                      บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน จึงให้เน้นย้ำการบริหารด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ         ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

     สำหรับ กิจกรรมภายในงาน มีการมอบธงเขตสุจริตให้กับผู้บริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีนโยบายในการบริหารโดยมุ่งหวัง พัฒนาคนสุจริต พัฒนางานสุจริต พัฒนาเขตสุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ จากนั้นได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรทุกคน

 

 
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 6 / พ.ย. / 2561
      วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 เรื่อง การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 11 / ต.ค. / 2561
      วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมบวชป่าภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตสุจริต) 11 / ส.ค. / 2561
      2 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561
      1 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดี และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50