[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : 10 กรกฏาคม 2561 รองเจตย์ สะสะรมย์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2560 (IIT, EIT, EBIT)
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม : 368
ศุกร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

                                   10 กรกฏาคม 2561 รองเจตย์ สะสะรมย์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
และคณะ   ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2560 (IIT, EIT, EBIT) 
ให้กับ รองวิชชุดา นนทศิลา , รองนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และ
คณะครูแกนนำการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในฐานะที่โรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ เป็นโรงเรียน ป.ป.ช.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ซึ่งเป็นโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนสุจริตหนึ่งเดียวที่ต้องรับการประเมิน ITA ในปีนี้ 

        
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 6 / พ.ย. / 2561
      วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 เรื่อง การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 11 / ต.ค. / 2561
      วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมบวชป่าภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตสุจริต) 11 / ส.ค. / 2561
      2 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561
      1 สิงหาคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดี และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 4 / ส.ค. / 2561


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50