[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ินิเทศชั้นเรียน 100% : โรงเรียนวัดสวนดอก
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม : 241
ศุกร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

                            13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศ ชั้นเรียนชุดที่ 11
ตามคำสั่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่ 99/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งประกอบด้วย
ผอ.นัทธพงศ์. วงศ์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน , ผอ.วรเสฏฐ์ มาสกลาง ผอ.โรงเรียน
วัดเจ็ดยอด, ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ ครูวนิดา. ชัยมูล
ครูวิชาการ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศชั้นเรียน ณ โรงเรียนวัดสวนดอก
เพื่อพบปะสนทนา สร้างขวัญกำลังใจและสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเพื่อ
รับทร
าบปัญหาและความต้องการของครู โดยเข้านิเทศชั้นเรียนทุกชั้นเรียน โรงเรียนวัดสวนดอก
มีนักเรียน 382 คน มีห้องเรียน 18 ห้อง
                    ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ผอ.ประเทือง ชมชื่น ผอ.โรงเรียนวัดสวนดอก
และคณะครูทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยรับมอบยานพาหนะจากผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 22 / ส.ค. / 2562
      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 16 / ส.ค. / 2562
      สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ต้อนรับคณะจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 8 / ส.ค. / 2562
      ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 30 / ก.ค. / 2562
      นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนาการอ่าน การเขียน ด้วยกระบวนการ Active Learning 15 / ก.ค. / 2562


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th