[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : จังหวัดเชียงใหม่ โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
ผู้เขียน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เข้าชม : 60
พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานการดำเนินงานกิจการลูกเสือของจังหวัดเชียงใหม่

       ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยให้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางลูกเสือ พร้อมกันทั่วประเทศ

       มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมให้โอวาทความว่า กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญยิ่ง ในการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งจะนำความสงบมาสู่สังคมและบ้านเมือง

 
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนาการอ่าน การเขียน ด้วยกระบวนการ Active Learning 15 / ก.ค. / 2562
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวม 7 / ก.ค. / 2562
      จังหวัดเชียงใหม่ โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 3 / ก.ค. / 2562
      สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 3 / ก.ค. / 2562
      ินิเทศชั้นเรียน 100% : โรงเรียนวัดสวนดอก 14 / มิ.ย. / 2562


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕๓-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล์ : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th