[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง : 3 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2562
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม : 36
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

                   3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้ง ดร.จำเนียร ไตรมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)  การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1เพื่อรับทราบจุดเด่น จุดพัฒนา  ของเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันติดตามประเมินผล  เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในด้านต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาผู้เรียน สู่การเป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5 อันดับล่าสุด

      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 12 / ก.ค. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 12 / ก.ค. / 2562
      3 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2562 9 / ก.ค. / 2562
      24 มิถุนายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 9 / ก.ค. / 2562
      10 มิถุนายน 2562 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเป็น 4 ภาษาและ 9 / ก.ค. / 2562


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕๓-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล์ : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th