[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง : 3 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2562
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม : 149
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

                   3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้ง ดร.จำเนียร ไตรมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)  การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1เพื่อรับทราบจุดเด่น จุดพัฒนา  ของเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันติดตามประเมินผล  เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในด้านต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาผู้เรียน สู่การเป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5 อันดับล่าสุด

      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค 11 / ก.ย. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อทบทวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ 30 / ส.ค. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) DLTV 21 / ส.ค. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 19 / ส.ค. / 2562


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th