[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง : ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) DLTV
ผู้เขียน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เข้าชม : 244
พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมประกวด Best Practices DLTV
ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่ายช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนอื่นได้อย่างยั่งยืน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในโอกาสนี้ ดร.รตนภูมิ โนสุ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน DLTV  จัดโดย กลุ่มงานสื่อและเทคโนโลยี กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1  โดยโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เข้าร่วมประกวดระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) ต่อไป

 

 
ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5 อันดับล่าสุด

      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค 11 / ก.ย. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อทบทวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ 30 / ส.ค. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) DLTV 21 / ส.ค. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 19 / ส.ค. / 2562


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th