[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง : ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค
ผู้เขียน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เข้าชม : 145
พุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

Cluster 15 จัดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค


>>>วันที่ 8 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค (ภาค 15 : จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน รวม 13 เขตพื้นที่การศักษา) เพื่อยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ประสบความสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่าง เป็นเครือข่ายช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่โรงเรียนอื่นๆ อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนไทยทุกคน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในบริบทต่าง ๆ ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

       ผลการประกวด โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3  เป็นตัวแทนของภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 15 (Cluster 15) นำผลงานแสดงในงานมหกรรมทางการศึกษาพัฒนาวิชาชีพครุ ครั้งที่ 12  หรืองาน EDUCA 2019 ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ต่อไป
ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5 อันดับล่าสุด

      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม \"รับน้องเข้าโรงเรียน\" โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนงบ้านป่าสักงามไปเรียนรวมโรงเรียนชลประทานผาแตก 30 / ต.ค. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 / ต.ค. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 - 2565 22 / ต.ค. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค 11 / ก.ย. / 2562


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th