[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง : ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้เขียน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เข้าชม : 532
จันทร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จักการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

การประกวดและแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยำภาพและสุนทรียภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ และความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ทักษาความรู้ ความสามารถในการพัฒนานาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าสู่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัยต่อไป

การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งนี้ มีรายการแข่งขันจำนวน 271 รายการ 18 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  3,195 คน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งบุคลากรร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขันจากโรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนบ้านหนองโค้ง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์และโรงเรียนสารภีพิทยาคม
ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5 อันดับล่าสุด

      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562 12 / ก.พ. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 1 / ก.พ. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานงานวันครู อำเเภอสันกำแพง ประจำปี 2563 24 / ม.ค. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 / ม.ค. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 7 / ม.ค. / 2563


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th