[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง : ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่”
ผู้เขียน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เข้าชม : 91
จันทร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรม
“รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่”

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่”
       ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จึงได้จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำคุณงามความดี มีจิตสาธารณกุศลให้เกิดแก่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมกันพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่ ให้มีความสวยงาม เรียบร้อยเหมาะสมเป็นสถานที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถขนขยะและอุปกรณ์ทำความสะอาดจากเทศบาลตำบลช้างเผือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปรับพื้นที่ทำลานกิจกรรม  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5 อันดับล่าสุด

      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานงานวันครู อำเเภอสันกำแพง ประจำปี 2563 24 / ม.ค. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 / ม.ค. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 7 / ม.ค. / 2563
      นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 17 / ธ.ค. / 2562
      นายรตนภูมิ โนสุ ประธาน Cluster 15 กล่าวต้อนรับและร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) 4 / ธ.ค. / 2562


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th