[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง : ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้เขียน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เข้าชม : 164
พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 หน่วยฝึกประสบการณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ 2 ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม ป.10

 

       วันที่ 6 มกราคม 2562  ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1(ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1)  รับหนังสือส่งตัวและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning)  หน่วยฝึกประสบการณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กลุ่มที่ 10 (กลุ่ม ป.10)  จำนวน 14 คน ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 304 คน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 26 มกราคม 2563  โดยกำหนดการพัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเนื้อหา (Content) ระหว่างวันที่ 15 -27 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning)  ระหว่างวันที่ 6 – 20 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่ สพฐ.กำหนด และระยะที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy Formulation) ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร

โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาฯ รองผอ.สพป.เชียงใหม่  เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริง ณ หน่วยฝึกประสบการณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 
ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5 อันดับล่าสุด

      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานงานวันครู อำเเภอสันกำแพง ประจำปี 2563 24 / ม.ค. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 / ม.ค. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 7 / ม.ค. / 2563
      นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 17 / ธ.ค. / 2562
      นายรตนภูมิ โนสุ ประธาน Cluster 15 กล่าวต้อนรับและร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) 4 / ธ.ค. / 2562


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th