[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง : ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้เขียน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เข้าชม : 120
เสาร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1 – 2  กุมภาพันธ์ 2563

 

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ศูนย์สอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อติดตามให้การดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ในครั้งนี้

       โดยวันแรกของการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับในปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชั้น ป. 6 มีสนามสอบ 29 สนาม และชั้น ม.3 มีสนามสอบ 22 สนาม วิชาสอบ 4 วิชา ได้แก่   1) ภาษาไทย   2) คณิตศาสตร์  3) ภาษาอังกฤษ  4) วิทยาศาสตร์

ขอบคุณภาพข่าวโดย : นายสวัสดิ์ จันทร์ตรง และ ตัวแทนศูนย์สอบ
ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5 อันดับล่าสุด

      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562 12 / ก.พ. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 1 / ก.พ. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานงานวันครู อำเเภอสันกำแพง ประจำปี 2563 24 / ม.ค. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 / ม.ค. / 2563
      ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 7 / ม.ค. / 2563


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th