[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจ้างจากงบเงินรายได้สถานศึกษา  

โดย : โรงเรียนวัดอนชัย   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   


ประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจ้างจากงบเงินรายได้สถานศึกษา
  ด้วยประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจ้างจากงบเงินรายได้สถานศึกษา โดยโรงเรียนจะดำเนินการทดสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ) โดยสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจ้างจากงบเงินรายได้สถานศึกษา ในวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นั้น
บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น ๒ ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
๒.  สถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก โรงเรียนวัดดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
๓.  การทดสอบข้อเขียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีผู้ปฏิบัติตนหรือกระทำการใดที่ส่อเจตนา ไปในทางทุจริตขอให้แจ้งกรรมการกำกับห้องสอบ กรรมการกลางประจำสนามสอบ หรือคณะกรรมการอำนวยการสอบทราบทันทีเพื่อดำเนินการต่อไปนี้
๔.  ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒(นางทัศนีย์ คำป๋า)
       รักษาราชแทนการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ )

ที่  เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ  ชื่อ-สกุล  คุณสมบัติ  หมายเหตุ
๑  ๐๐๑   นางสาวสุทธินันท์ธาอร กันทารักษ์   มีคุณสมบัติครบ  
๒  ๐๐๓   นายอนิรุทธ์ สายวงค์  มีคุณสมบัติครบ


หมายเหตุ

ที่  เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ  ชื่อ-สกุล  คุณสมบัติ  หมายเหตุ
๑  ๐๐๒  นางสาวขจาริน เวียงนาค  มีคุณสมบัติไม่ครบ
ขาดใบประกอบ
วิชาชีพครูเข้าชม : 113กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50