[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
รับสมัครคัดเลือก ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (โรงเรียนวัดป่าตาล)  

โดย : โรงเรียนวัดป่าตาล   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563   


รับสมัครคัดเลือก ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (โรงเรียนวัดป่าตาล)
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัคร
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินจำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้างระหว่าง มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน ในสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามที่คุรุสภากำหนด
2.3 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
นาฏศิลป์-ดนตรี
2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติในหน้าที่สอน
2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2.6 มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3. วัน เวลาและสถานที่สมัคร
ผู้ประสงค์สมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร 080-5921556, 080-3057495เข้าชม : 84กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th