alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

    ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 13 / มี.ค. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ/ลูกจ้าง ( 115 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 13 / มี.ค. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ ( 53 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 9 / มี.ค. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 97 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 12 / ก.พ. / 2561 ] ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปี2561 ( 873 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 12 / ก.พ. / 2561 ] แจ้งโอนเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด ( 191 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 12 / ก.พ. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ( 219 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 12 / ก.พ. / 2561 ] แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ ( 124 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 7 / ก.พ. / 2561 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 129 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 30 / ม.ค. / 2561 ] ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างครู เพิ่มเติม ( 586 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 9 / ม.ค. / 2561 ] พิธีรับใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559 ( 147 / ) โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการเขต
[ 31 / ต.ค. / 2560 ] นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชี้แจงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ( 299 / ) โดย admin
[ 20 / มิ.ย. / 2560 ] วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 350 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 ข่าวสารทั่วไป
9 / มี.ค. / 2561 : ( 51 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมีนาคม 2561
การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
19 / ก.พ. / 2561 : ( 89 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
วันที่19 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ เป็นประธานรับชมการประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach ผ่านกระบวนการฝึกอบรมแบบเข้มข้นและจัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 15 ศูนย์ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
15 / ก.พ. / 2561 : ( 102 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
วันที่15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
การ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.เชียงใหม่ เขต 1.ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
15 / ก.พ. / 2561 : ( 112 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการ ประชุม ชี้แจงการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ประชุม ชี้แจงการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง   รายการกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00794 : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบ้านสันกำแพง(106/1)
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
13 มี.ค. 2561 : 17:19
00793 : โรงเรียนบ้านสันกำแพง มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา (ครูสอนว่ายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา (ผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 1 คน) อัตราเงินเดือน 9,140 บาท (174/0)
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
28 ก.พ. 2561 : 12:17
00792 : ประกาศยื่นซองประมูลร้านโรงเรียนพุทธฺโศภน(139/0)
วาสนา สุขสวัสดิ์
21 ก.พ. 2561 : 16:06
00789 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้า งอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ล๕๗-ข(ในเขต แผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (173/0)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 ม.ค. 2561 : 08:33
00788 : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล/๕๘(ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนวัดป่าแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(130/0)
โรงเรียนวัดป่าแดด
23 ม.ค. 2561 : 10:52
00742 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(309/0)
watchara
22 ส.ค. 2560 : 17:04
00734 : ท่านรอง อุดม แปงทิศ ต้อนรับองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา (259/0)
โรงเรียนทาเหนือวิทยา
9 ส.ค. 2560 : 20:28
00610 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่่(1,403/0)
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
11 ก.ค. 2559 : 16:18
00255 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนวัดล้านตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่่(1,407/0)
wltschool
28 ก.ค. 2558 : 10:23
00242 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่(1,362/0)
Banthaluksansai school
24 ก.ค. 2558 : 20:05

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>
  
นายเดช ศิรินาม
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
 

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50
alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,