[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : นิเทศชั้นเรียน 100 % : โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม : 311
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

               12 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศ ชั้นเรียนชุดที่ 10 ตามคำสั่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ที่ 99/
2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งประกอบด้วย ผอ.อุดม พันธ์ุทอง ผอ.โรงเรียนวัดป่าแดด ศน.ประพิณศิริ
อินทธิรา ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ ครูกาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ ครูวิชาการ โรงเรียนวัดป่าแดด ได้ตรวจเยี่ยม
และนิเทศชั้นเรียน
 ณ โรงเรียนวัดป่าขอยใต้ เพื่อพบปะสนทนา สร้างขวัญกำลังใจและสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
อีกทั้งเพื่อรับทราบปัญหาแล
ะความต้องการของครู โดยเข้านิเทศชั้นเรียนทุกชั้นเรียน  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ มีนักเรียน
206 คน มีผลงานโดดเด่นหลากหลาย อาทิเช่น การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน , ผลการทดสอบระดับชาติ
O-NET /
 NT สูงกว่าระดับประเทศ และติดอันดับ Top 10 ของเขตพื้นที่การศึกษา ต่อเนื่อง 6 ปีการศึกษา,
โรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัย
 , โรงเรียนแกนนำการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น
             ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่
งจาก ผอ.ดร.อรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ และคณะครูทุกท่าน

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20 / พ.ย. / 2562
      สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย 19 / พ.ย. / 2562
      สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 18 / พ.ย. / 2562
      นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเเชียงใหม่ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) 14 / พ.ย. / 2562
      สพป.เชียงใหม่ เขต 1ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 11 / พ.ย. / 2562


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th