[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ินิเทศชั้นเรียน 100% : โรงเรียนวัดสวนดอก
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม : 458
ศุกร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

                            13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศ ชั้นเรียนชุดที่ 11
ตามคำสั่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่ 99/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งประกอบด้วย
ผอ.นัทธพงศ์. วงศ์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน , ผอ.วรเสฏฐ์ มาสกลาง ผอ.โรงเรียน
วัดเจ็ดยอด, ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ ครูวนิดา. ชัยมูล
ครูวิชาการ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศชั้นเรียน ณ โรงเรียนวัดสวนดอก
เพื่อพบปะสนทนา สร้างขวัญกำลังใจและสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเพื่อ
รับทร
าบปัญหาและความต้องการของครู โดยเข้านิเทศชั้นเรียนทุกชั้นเรียน โรงเรียนวัดสวนดอก
มีนักเรียน 382 คน มีห้องเรียน 18 ห้อง
                    ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ผอ.ประเทือง ชมชื่น ผอ.โรงเรียนวัดสวนดอก
และคณะครูทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ติดตามผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีที่ผ่านมา 4 / ก.พ. / 2563
      สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 29 / ม.ค. / 2563
      ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารรัฐราษฎร์อุปถัมภ์” 24 / ม.ค. / 2563
      แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ (รอบ 1 - 15 ธันวาคม 2562) 24 / ธ.ค. / 2562
      ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย บ้านประสบอัคคีภัย 19 / ธ.ค. / 2562


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th