การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  01 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
  02 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
  03 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf