การขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564

นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมล้านนา โดยเป็นการประชุมทางไกล ผ่าน Video Conference ร่วมกับ นายธงชัย จันแย้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ,รองศธจ.เชียงใหม่ และ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 – 6 และ ผอ.สพม.เขต 34 และผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ในเรื่อง การบรรจุ แต่งตั้ง เปลี่ยนตำแหน่งย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา