การสั่งชื้อแบบพิมพ์ราชการ กรณี สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้ดำเนิน