กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การศึกษาดูงานจาก สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อม นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1