ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำทีมบริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 41/2565

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) นำทีมบริหารองค์กร และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2565 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำสู่การปฏิบัติ ผ่านช่องทาง obec channel ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีรายการนำเสนอประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. Smart Devices, CODING & STI, โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน และวิทย์พลังสิบ โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  2.“วช. แหล่งเรียนรู้ไกล้เมือง” โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ โดย นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำพัฒนากิจกรรมนักเรียน และคณะ

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการที่นำเสนอนโยบาย แนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV 15 เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู นักเรียนและประชาชน และสามารถรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง  www.obectv.tv,  www.youtube.com/obectvonline  และ www.facebook.com/obectvonline