ประกาศผู้ชนะการปรกวดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องปฏิบัติการเชิร์ฟเวอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤาภาคม 2564