ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรินส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน2564