ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนน-9573 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม 2564