ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขผ1266 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม 2564