ประชุมกำหนดการจัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ เป็นประธานการประชุมเรื่องกำหนดการจัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับท่านผอ.สมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 และท่านรองวิริยะ วรายุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมล้านา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1