ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหลักการทำงานและแนวคิดพัฒนาองค์กร เป็น “องค์กรมาตรฐาน ทำงานอย่างมีความสุข”

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อแจ้งและหารือข้อราชการสำคัญ พร้อมมอบหลักการทำงาน และแนวคิดพัฒนาองค์กรเป็น “องค์กรมาตรฐาน ทำงานอย่างมีความสุข” โดยมี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1