ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมสนทนารายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 สัญจร ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2565 สัญจร ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจ ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเด็กนักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ แจ้งข้อราชสำคัญและแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค์ ในการจัดการศึกษาในสถานการณ์ โควิด-19 ผ่านระบบ Video Conference รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2565

โดยมี นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) นายสุทธิด พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (ผอ.สพม.เชียงใหม่) และนางสาววรัญญา ชัยพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  ร่วมสนทนาในรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 สัญจร ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่  ให้การต้อนรับ

ภาพนิ่ง รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ https://drive.google.com/drive/folders/1MFYV1y7arxHZgV2vdNb5YsvvauLZ2WK0?usp=sharing