สพป.เชียงใหม่เขต 1 เข้าร่วมพิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ระดับภูมิภาค จุดที่ 4 ภาคเหนือ

วันที่ 19 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดพิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ระดับภูมิภาค จุดที่ 4 ภาคเหนือ โดยมี ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานและกำกับการขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งนี้นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ระดับภูมิภาคเหนือ ในโอกาสนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน เขตพื้นที่สุจริต อันดับที่ 1 ของประเทศ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่