สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ นายวิริยะ วรายุ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  ประจำวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มอำนวยการ