สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธี

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 -6 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม VDO Conference จากห้องประชุมปกิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 เพื่อทราบนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1