การขออนุญาตขอใช้ห้องประชุม สพป.ชม.1

All Q&Aการขออนุญาตขอใช้ห้องประชุม สพป.ชม.1
ศิริวารีย์ asked 2 ปี ago

หากหน่วยงานภายนอกขออนุญาตขอใช้ห้องประชุมของ สพป.เขียงใหม่ เขต 1 ได้หรือไม่ มีขั้นตอนการขอใช้อย่างไร?

Wanida Uprakul ทีมงาน replied 2 ปี ago

หน่วยงานภายนอกสามารถขอใช้ห้องประชุมของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้ค่ะ โดยทำหนังสือขอใช้ห้องประชุมถึงผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ค่ะ