ขอสอบถามว่าหน่วยงานอื่นจะขออนุญาตใช้ห้องประชุมของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้หรือไม่และมีขั้นตอนการขอใช้อย่างไร?

All Q&Aขอสอบถามว่าหน่วยงานอื่นจะขออนุญาตใช้ห้องประชุมของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้หรือไม่และมีขั้นตอนการขอใช้อย่างไร?
ศิริวารีย์ asked 2 ปี ago

ขอสอบถามว่าหน่วยงานอื่นจะขออนุญาตใช้ห้องประชุมของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้หรือไม่และมีขั้นตอนการขอใช้อย่างไร?

Wanida Uprakul ทีมงาน replied 2 ปี ago

สามารถขอใช้ได้ค่ะ โดยการทำหนังสือขออนุญาตใช้ถึง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แจ้งรายละเอียดที่ขอใช้ เช่น เรื่อง วัน เวลา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น