การขอใช้ห้อง VDO Conference

All Q&Aการขอใช้ห้อง VDO Conference

ไม่ทราบว่าห้องประชุม VDO Conference หน่วยงานภายนอกสามารถขออนุเคราะห์ใช้ได้หรือไม่ค่ะ แล้วมีขั้นตอนอะไรบ้าง ขอบพระคุณค่ะ

admin ทีมงาน replied 1 ปี ago

ทาง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าใช้งานได้ โดยทำหนังสือแจ้งมาหรือโทรศัพท์สอบถามตารางเข้าในการประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ล่วงหน้าได้ครับ ติดต่อ : 053-112333 (หรือต่อ 222 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ครับ