คำถามค่ะ ขอถามว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเกี่ยวกับงานรักษาพยาบาลค่ะว่า เอกสารที่ส่งไปนั้นจะได้รับเงินเมื่อไหร่คะ(กี่วัน)ค่ะ ขอบคุณค่ะ

All Q&Aคำถามค่ะ ขอถามว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเกี่ยวกับงานรักษาพยาบาลค่ะว่า เอกสารที่ส่งไปนั้นจะได้รับเงินเมื่อไหร่คะ(กี่วัน)ค่ะ ขอบคุณค่ะ
jindapa asked 1 ปี ago
admin ทีมงาน replied 1 ปี ago

ขอแจ้งคำตอบ กลุ่มบริหารการเงินจะดำเนินการเบิกจ่าย ทุกวันที่ 10 หลังจากนั้นเมื่อได้โอนเงินจากกรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ