อยากทราบว่าอยากจะขอใบวุฒิการศึกษา แต่โรงเรียนได้ยุบไปแล้ว ต้องขอจะที่ไหนคะ

All Q&Aหมวดหมู่: Questionsอยากทราบว่าอยากจะขอใบวุฒิการศึกษา แต่โรงเรียนได้ยุบไปแล้ว ต้องขอจะที่ไหนคะ