:: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ::

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

:: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ::

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ค่ารักษาบำนาญโอนเงิน 27 พ.ค.และ 1 มิ.ย.63

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร พ.ค. 63 (รอบ 12 พ.ค. – 25 พ.ค. 63)

:: กิจกรรม สพป.เชียงใหม่ 1 ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference

:: กิจกรรม สพป.เชียงใหม่ 1 ::

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

:: กิจกรรม สพป.เชียงใหม่ 1 ::

สพฐ.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

:: กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

:: กิจกรรม สพป.เชียงใหม่ 1 ::

:: กิจกรรม สพป.เชียงใหม่ 1 ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สพฐ.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดพิธีลงนามการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ อปท.

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดพิธีลงนามการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรนักจิตวิทยาและครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

:: ข่าวการศึกษา ::

:: สิ่งน่าสนใจ ::