ดร รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนง ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1