กิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต

ประจำวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมโดย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.